Pardus 19.5 Server Üzerine Let's Encrypt ile Birlikte LEMP Yığını Kurulumu

nycto

New member
Katılım
2 Nis 2021
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
32
Hesap Türü
Bireysel
LEMP.png

Giriş

Bu makalede; açık kaynak koldu bir işletim sistemi olan Pardus 19.5 sunucusuna, LEMP yığını kurulumu ve Let's Encrypt ile SSL Sertifikasının ayarlanmasını anlattım. MySQL, Pardus' daki varsayılan depolarda bulunmasına rağmen, bu makalede veri tabanı yönetim sistemi olarak MariaDB tercih ettim. Dilerseniz sizler MySQL tercih edebilirsiniz.

LEMP Yığını (LEMP Stack) Nedir?

LEMP, Nginx (Engine X), MariaDB veya MySQL ve PHP' nin kısaltmasıdır. Stack ise veri/yazılım yığını anlamına gelir. LEMP yığını tüm açık kaynak kodlu olan Linux işletim sistemlerine kurulabilir ve dinamik web sitelerinin ve web uygulamalarının yayınlanması için en yaygın olarak kullanılan yazılım yığınıdır.
 • Nginx; web sunucusu
 • MariaDB/MySQL; veri tabanı yönetim sistemi
 • PHP; dinamik web sayfaları oluşturmaktan sorumlu sunucu taraflı kodlama dili
 • Let's Encrypt; Transport Layer Security şifrelemesi için ücretsiz X.509 sertifikası dağıtan bir sertifika otoritesidir.
 • SSL Sertifikası; Secure Sockets Layer) sertifikaları, site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden, iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir üründür. (SSL sertifikaları, hiç bir zaman yazdığınız kodun veya web sitenizin güvenliğini sağlamaz.)
Ön Gereksinimler
 • *Pardus 19.5 Server Kurulu Sunucu,
 • sudo ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabı,
 • Terminal erişimi,
 • İnternet bağlantısı,
 • APT yazılım paketi yükleyicisi (varsayılan olarak Pardus 19.5' te dahildir),
 1. ADIM: Pardus 19.5 İşletim Sisteminin Güncellenmesi ve Gerekli Temel Araçların Kurulumu

  **Pardus 19.5 işletim sistemine ssh aracılığı ile root olarak giriş yapın.
  İşletim sistemimizi güncelleyip, yükseltme işlemini yapıyoruz.
  Bash:
  apt update
  apt upgrade

 2. ADIM: LEMP Yığını Kurulumu Öncesi Pardus 19.5 Server Üzerinde Bazı Ayarların Yapılması/Yapılandırılması

  Hostname' imizi ayarlıyoruz.
  Bash:
  nano /etc/hostname
  turkiye.linux.web.tr
  buradaki hostname adını siz kendinize göre seçmelisiniz.

  Ayrıca şu komutu uyguluyoruz.
  Bash:
  hostname turkiye.linux.web.tr

  Kontrolümüzü yapıyoruz.
  Bash:
  hostname
  turkiye.linux.web.tr

  Sonrasında nano metin editörü ile hosts dosyasına ip adresi ve hostname' imizi girioyoruz.
  Bash:
  nano /etc/hosts
  Örnek içerik şu şekilde olmalı
  192.168.90.34 turkiye.linux.web.tr
  buradaki ip adresi ve hostname adını siz kendinize göre seçmelisiniz.

  Sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.
  Bash:
  reboot

 3. ADIM: Nginx Web Sunucusunun Pardus 19.5 Server Üzerine Kurulumu

  Sistem güncellemesi, gerekli temel araçların kurulumu ve bazı ayar yapılandırmalarından sonra NGINX kurulumuna geçiyoruz.
  NGINX ile birlikte ileride web site oluştururken lazım olacağı için zip, unzip ve net-tools araçlarını da beraberinde kurmak için komutu uygulayın;
  Bash:
  apt -y install net-tools nginx zip unzip

  NGINX servisini, sunucumuzun yeniden başlatılması, kapatılıp - açılması sonrası otomatik başlaması için aktif durumuna getiriyoruz
  Bash:
  systemctl enable nginx
  Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx

  NGINX servisini başlatıyoruz;
  Bash:
  systemctl start nginx

  NGINX servisinin durumunu kontrol etmek için;
  Bash:
  systemctl status nginx
  nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
  └─restart.conf
  Active: active (running) since Fri 2021-04-02 16:35:34 +03; 1 day 1h ago
  Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 23468 (nginx)
  Tasks: 9 (limit: 4915)
  Memory: 34.4M
  CGroup: /system.slice/nginx.service
  ├─23468 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
  ├─23469 nginx: worker process
  ├─23470 nginx: worker process
  ├─23471 nginx: worker process
  ├─23472 nginx: worker process
  ├─23475 nginx: worker process
  ├─23476 nginx: worker process
  ├─23477 nginx: worker process
  └─23478 nginx: worker process

  Nis 02 16:35:34 turkiye.linux.web.tr systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
  Nis 02 16:35:34 turkiye.linux.web.tr systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.

 4. ADIM: MariaDB Veritabanı Yönetim Sisteminin Pardus 19.5 Server Üzerine Kurulumu

  MariaDB veritabanı yönetim sistemi kurulumunu yapmadan önce depomuza MAriaDB depo bağlantısı ekleyip doğruluyoruz. Bunun için gerekli araçları kurmamız lazım.
  Gerekli araçları kurmak için komutları uygulayın.
  Bash:
  apt -y install curl
  apt -y install gnupg
  apt -y install gnupg1
  apt -y install gnupg2

  Doğrulama için komutu uygulayın.
  Bash:
  apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'

  nano metin editörü ile, depomuza MariaDB listesini ekliyoruz.
  Bash:
  nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

  Komutu uygulayarak varsa güncellemeleri alıyoruz;
  Bash:
  apt update

  MariaDB kurulumu için sırasıyla komutları uyguluyoruz;
  Bash:
  apt -y install mariadb-serverapt -y install mariadb-client

  MariaDB sunucumuzu aktif edip, başlatıyoruz ve durumunu sorguluyoruz;
  Bash:
  systemctl enable mariadb
  Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb

  Bash:
  systemctl start mariadb

  Bash:
  systemctl status mariadb
  mariadb.service - MariaDB 10.5.9 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
  └─migrated-from-my.cnf-settings.conf
  Active: active (running) since Fri 2021-04-02 16:35:35 +03; 1 day 4h ago
  Docs: man:mariadbd(8)
  Main PID: 23548 (mariadbd)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 19 (limit: 4915)
  Memory: 346.6M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
  └─23548 /usr/sbin/mariadbd

  Sunucumuza MariaDB kurulumunu yaptıktan sonra sunucu içi yapılandırma kurulumu için komutu uyguluyoruz;
  Bash:
  mysql_secure_installation

  Çıkan seçeneklerde hepsini Y olarak işaretliyoruz. Ayrıca root şifrenizi oluşturmanızı isteyecektir. Şifrenizi de oluşturup, aşağıdaki komut ile MariaDB sunucumuza root olarak erişebilirsiniz. Komut sonrası oluşturduğunu root şifrenizi girmenizi isteyecektir.
  Bash:
  mysql -u root -p
  Enter password:
  Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MariaDB connection id is 84043
  Server version: 10.5.9-MariaDB-1:10.5.9+maria~buster mariadb.org binary distribution

  Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

  MariaDB [(none)]>

  Bash:
  exit;
  Komutunu uygulayarak çıkış yapıyoruz.
  ***MariaDB üzerinde; veritabanı oluşturma, veritabanı kullanıcısı oluşturma, yetkilendirmeler, tablo oluşturma, veritabanı silme ve veritabanı kullanıcısı silme gibi detaylı MariaDB kullanımını, bir başka konu anlatımımızda bahsediyor olacağım.

  MariaDB sunucumuzu yeniden başlatmamız gerekirse aşağıdaki komutlardan birini uygulamanız yeterli;
  Bash:
  systemctl restart mysqld
  systemctl restart mysql.service
  systemctl restart mysqld.service
  systemctl restart mariadb
  systemctl restart mariadb.service

 5. ADIM: PHP-FPM Kodlama Dilinin Pardus 19.5 Server Üzerine Kurulumu
 6. ADIM: PHP Kodlama Dilini Nginx ile Test Edilmesi
 7. ADIM: Nginx Web Sunucusunun Otomatik Yeniden Başlatma Ayarının Yapılması
 8. ADIM: Let's Encrypt ile Hostname ve Alan Adlarına SSL Sertifikasının Kurulumu

Sonraki Anlatımları.
*Pardus 19.5 Server Kurulumu için; Pardus 19.5 Server İşletim Sistemi Kurulumu başlıklı konuyu inceleyin.
**root erişimi için; Pardus 19.5 İşletim Sistemine root Erişimi için Gerekli root İzinlerinin Ayarlanması başlıklı konuyu inceleyin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
 • Like
Tepkiler: root