UFW (Uncomplicated FireWall)Nedir?

UFW Linux ta kullanılan bir güvenlik duvarıdır ve Terminal üzerinde çalışır kullanımı anlaşılır ve kolay olduğundan dolayı iptables’ın (Ama iptables herzaman efsanenidr ;)) zorluklarını barındırmaz
UFW kurulumu aşağıdaki şekilde dağıtım bazında kurulabilmektedir

Debian

$ sudo apt install ufw

Ubuntu

$ sudo apt-get install ufw

Arch Linux

$ sudo pacman -S ufw

Fedora

$ sudo dnf install ufw

Ardından ufw’e giriş yapıyoruz

$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
$ sudo ufw allow 22
Rule added
Rule added (v6)
$ sudo ufw deny 3389
Rule added
Rule added (v6)
$ sudo ufw reload
Firewall reloaded
$ sudo ufw status
Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
22             ALLOW    Anywhere
3389            DENY    Anywhere
1 Beğeni