Temel Seviyede Vim Kişileştirilme

Vim Linux İşletim Sistemlerinde Yaygın olarak kullanılan UcBirimde (Terminal) de çalışan bir yazi editorüdür .
Bu makalede anlatılan tüm içerik Vimrc Configuration Guide - How to Customize Your Vim Code Editor with Mappings, Vimscript, Status Line, and More web sitesinde yararlanılarak hazırlanmıştır.

Öncelikle mkdir komutu ile ilgili dizinleri oluşturuyoruz.

$ mkdir -p ~/.vim ~/.vim/autoload ~/.vim/backup ~/.vim/color ~/.vim/plugged

ve son olarak vimrc dosyamızı oluşturuyoruz bu dosya bizim konfigrasyonları yapacağımız yer olacak.

$ touch ~/.vimrc

Sonrasında Konfigrasyonlarımızı oluşturmaya başlıyoruz.

İlk önce bazı temel ayarları ekleyelim bu ayarlar bizim için geliştirme alanımızı oluşturucak.

Vimrc içine ilk ayalarımızı aşağıdaki sıra ile giriyoruz.

İki misli alıntı içeriğini kulladım.

" Disable compatibility with vi which can cause unexpected issues.
set nocompatible

" Enable type file detection. Vim will be able to try to detect the type of file in use.
filetype on

" Enable plugins and load plugin for the detected file type.
filetype plugin on

" Load an indent file for the detected file type.
filetype indent on
Syntax Belirleme çok kullanışlıdır .Sonraki satırda belirleme etkin olacak. Buda kodunuzu kolay okumanıza olanak sağlayacak.

" Turn syntax highlighting on.
syntax on

Ayrıca satır numaralarını seçebilirsiniz

" Add numbers to each line on the left-hand side.
set number

Yerbelirleiyici ekleyebilirsiniz buda nerde oludupunuzu hangi satırda olduğunuz net bir şekilde görülür.

" Highlight cursor line underneath the cursor horizontally.
set cursorline

" Highlight cursor line underneath the cursor vertically.
set cursorcolumn

Ve son olarak diğer geliştirme ayarlarınız işin konfigrasyon dosyaları.

" Set shift width to 4 spaces.
set shiftwidth=4

" Set tab width to 4 columns.
set tabstop=4

" Use space characters instead of tabs.
set expandtab

" Do not save backup files.
set nobackup

" Do not let cursor scroll below or above N number of lines when scrolling.
set scrolloff=10

" Do not wrap lines. Allow long lines to extend as far as the line goes.
set nowrap

" While searching though a file incrementally highlight matching characters as you type.
set incsearch

" Ignore capital letters during search.
set ignorecase

" Override the ignorecase option if searching for capital letters.
" This will allow you to search specifically for capital letters.
set smartcase

" Show partial command you type in the last line of the screen.
set showcmd

" Show the mode you are on the last line.
set showmode

" Show matching words during a search.
set showmatch

" Use highlighting when doing a search.
set hlsearch

" Set the commands to save in history default number is 20.
set history=1000